Hướng dẫn hỗ trợ kê khai

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu của người sử dụng

Phần mềm hỗ trợ kê khai


Ngày phát hành Phiên bản Tải bộ cài đặt Tải tài liệu
Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn sử dụng Nội dung nâng cấp
23/09/2016
3.4.0
12/08/2016
3.3.8
16/03/2016
3.3.7
11/03/2016
3.3.6
19/02/2016
3.3.5
11/09/2015
3.3.4
18/08/2015
3.3.3
15/07/2015
3.3.2
27/03/2015
3.3.1
05/01/2015
3.3.0

Trang   | 1 | 2 | 3 | > | >> |  Về đầu trang

Thông báo

Video

Loading the player ...